Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Foreningen
Bestyrelse
Nyt fra Bestyrelsen
Deklaration
Vedtægter
Ordensreglement
Generalforsamling
Ejerskifte
Nyttige Links
Kontakt
 

Nyttige Links

   
Her har vi samlet nogle links som kan være nyttige for dig som beboer på Skæring Sandager.

 

Skæring Kirke Århus Kommune aarhus.dk Rejseplanen
Skæring Skole Lokalplanoversigt borger.dk Midttrafik
Skæring Egnsarkiv - Lokalplan 244 Region Midt Linie 17
Skæring Hede - Lokalplan 279   Linie 100
Skæring Havbakker Ejendomsoplysninger   Linie 120
Skæring Sogn Varmeforsyning   Linie 121
Skæring Fællesråd Vandforsyning Daginstitutioner: Linie 122
  Affald / Renovation - Tusindfryd Linie 123
  Genbrugsstation - Skæringhus  
Grundejerinformation - Stenhøjen sikkertrafik
Snerydning - Annekæret
Fejlmeld gadebelysning - Højvang
    - Delfinhuset  
    - Skærgården