Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Foreningen
Bestyrelse
Nyt fra Bestyrelsen
Deklaration
Vedtægter
Ordensreglement
Generalforsamling
Ejerskifte
Nyttige Links
Kontakt
 

Ejerskifte

   
Ved flytning

Ifølge foreningens vedtægter påhviler det både sælger og den nye ejer skriftligt at meddele kassereren navn, stilling og bopæl på den nye ejer, samt parcellens matr. nr, således at fremtidige kontingentopkrævninger for den pågældende ejendom kan foretages korrekt hos den nye ejer.

Når ejerskiftet er registreret hos foreningen, vil kassereren udlevere velkomstbrev.

Refusionsopgørelse ved salg

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kontingentbetaling forfalder til betaling hver den 1/7 og dækker hele perioden 1/1 - 31/12.

Husk at få kontingentet med som en post i refusionsopgørelsen i forbindelse med salg/køb af ejendommen!

Spørgsmål fra ejendomsmægler eller advokat vedrørende foreningens regnskab og kontingent kan altid henvises til foreningens kasserer.