Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Foreningen
Bestyrelse
Nyt fra Bestyrelsen
Deklaration
Vedtægter
Ordensreglement
Generalforsamling
Ejerskifte
Nyttige Links
Kontakt
 

Ordensreglement

   

Ordensreglementet er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2002.

Åbn Ordensreglement i pdf-format (åbner i separat vindue)

O R D E N S R E G L E M E N T

 

Færdsel

Af hensyn til beboerne og især børnene må der kræves stærkt nedsat hastighed ved kørsel i området.

Den fælles gang- og cykelsti må kun befærdes til fods eller på cykel.

Kun personmotorkøretøjer indtil 3.500 kg totalvægt må henstilles på parcellerne. Motorkøretøjer af anden art, såsom last-, flytte-, rute-, og fragtbiler o. lign., må henstilles i det omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning.

Beskadigelser på området

Beskadigelser på området kan af bestyrelsen kræves erstattet af den ansvarlige. Erstatningen kan inddrives på samme måde som kontingentrestancer.

Renholdelse af veje, fortove og stier

Det pålægges grundejerne selv at sørge for forsvarlig renholdelse af de veje, fortove og stier der grænser op til grundejernes parcel.

I tilfælde af utilstrækkelig rengøring foranlediger grundejerforeningen efter forgæves påkrav det nødvendige arbejde udført på grundejerens regning. Beløbet kan inddrives på samme måde som kontingentrestancer.

Uenighed om omfanget af og området for den enkelte grundejers renholdelsesforpligtigelse afgøres af bestyrelsen.
I følgende områder har grundejerforeningen overtaget forpligtigelsen:

Veje ekskl. fortov
Fælles gang- og cykelsti
Fællesarealer

I tilfælde af kraftigt snefald/islag foranlediger grundejerforeningen fælles sne/glatføre bekæmpelse.

Husdyr

Foreningens medlemmer har ret til at holde husdyr, i det omfang dette kan ske uden gener for områdets øvrige beboere.

Husdyr som fasaner, høns, papegøjer samt parakitter er ikke omfattet af ovenstående husdyrhold.

Med særlig henblik på hunde, er det forbudt at lade disse færdes på foreningens arealer, uden af de enten føres i snor eller er ifølge med en person, som har fuldt herredømme over dem – fri ved fod. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig.

Haveredskaber

Det henstilles til folk om at undlade brugen af motorplæneklipper, havefræser etc. i perioden fra kl. 12.00 – 14.00 i weekender samt på helligdage.

Haveaffald

Afbrænding af haveaffald er forbudt.

Beplantning

Områdets fællesarealer, beplantning mv. må i alles interesse behandles hensynsfuldt. Eventuelle beskadigelser kan kræves erstattet og inddrives som omtalt under ”Beskadigelser på området”.

Påtaleberettiget

Tvistigheder om fortolkning af dette ordensreglement afgøres af bestyrelsen, som endvidere er berettiget til at påtale overtrædelser.

Siddes en sådan påtale overhørig, er bestyrelsen berettiget til på grundejerens regning at indbringe sagen til påkendelse ved domstolene.

*****************