Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Foreningen
Bestyrelse
Nyt fra Bestyrelsen
Deklaration
Vedtægter
Ordensreglement
Generalforsamling
Ejerskifte
Nyttige Links
Kontakt
 

Foreningen

   
Foreningen er beliggende i Århus Kommune.

Foreningen blev stiftet i 1989, som følge af udstykning af dele af matr. nr. 5 eh og 7 de Skæring by, Egå i parcelhusgrunde.
Den tinglyste deklaration i forbindelse med udstykningen, påbød at danne en grundejerforening, til varetagelse af grundejernes fællesinteresser.

Foreningen, der består af 54 parceller, grænser mod nord op til Skæring Hedevej, mod øst Skæring Busvej og mod syd og vest Skæring Sandager.

Der er medlemspligt af foreningen.