Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
8/11 2015

Fællesarealerne

Renoveringen af de 2 små fællesarealer påbegyndes mandag den 9/11.
Det betyder en væsentlig udtyndning i eksisterende buske og træer, og erstattes af en blomsterrig beplantning med mindre træer som overstandere. Beplantningen holdes enkel og funktionel.  Beplantningsskitser kan ses her

Beplantning mellem legeplads og transformator har ikke udviklet sig som tilsigtet, det meste af beplantningen vil blive fjernet og der vil blive sået græs i stedet. Planterne  genanvendes i de små fællesarealer i forbindelse med renoveringen der!

Tilbage er fællesarealet mod busvejen, dette blev tidligere i år gjort klar til såning (billederne nedenfor), men på grund af blød jord, var såning ikke muligt på det tidspunkt.
Der er fra kommunes side stillet i udsigt, at såning vil blive foretaget i foråret 2016, således at arealet til næste sommer (formentlig), vil fremstå med græs og sommerblomster.

Bestyrelsen