Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
21/3 2015

Fællesarealer

De små fællesarealer

2. omgang af renoveringen af fællesarealerne sættes snart i gang.
Renoveringen er en fortsættelse af det arbejde som blev påbegyndt for 2 år siden, startende med det store fællesareal.

På den seneste generalforsamling fremlagde bestyrelsen skitser til renovering af de 2 små fællesarealer. 
De 2 små fællesarealer, er de arealer, der grænser op til hhv. nr. 7, 9, 11 og 13, og til nr. 79, 81 og 91. (kort). 
Du kan se skitserne for hvert område ved at klikke på
Område 1
Område 2

Arbejdet vil omfatte udtynding/rydning af eksisterende buskarealer, beskæring af bestående træer, fældning af øvrige træer, samt etablering og reetablering af græsarealer.
Der plantes nye buske og træer som skitseret.

Det store fællesareal

Som det sikkert er bemærket, så udestår endelig fræsning og græssåning på arealet der støder op til busvejen.
Det er bestyrelsens forventning, at dette arbejde udføres og afsluttes i løbet af marts/april måned.

 

 

 

 

Bestyrelsen