Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
25/6 2008

Efterladenskaber og brug af motoriserede haveredskaber

Efterladenskaber

Bestyrelsen har konstateret, at der har været en tendens til, at hundejere (ikke nødvendigvis grundejerforeningens beboere) efterlader poser med opsamlet hundeafføring i naturen.

Hundeejere opfordres til at bortskaffe poser med hundeafføring i skraldespanden.


Motoriserede haveredskaber

Sommeren er over os, og vi nyder alle at kunne være ude en stor del af døgnet.

Vi skal i denne forbindelse erindre om, at brugen af motoriserede haveredskaber plæneklippere mv. skal undgås i tidsrummet 12.00 - 14.00 i weekender og på helligdage i henhold til grundejerforeningens ordensreglement.

Vi skal ligeledes opfordre til, at man på alle andre tidspunkter, herunder særligt omkring spisetid, tager hensyn til sine naboer i forbindelse med brug af motoriserede haveredskaber.

Med ønsket om et fortsat dejligt forår og en god og "fredelig" sommer.
 

Bestyrelsen