Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
3/1 2024

Snerydning - opdatering


Som bemærket er der ikke blevet ryddet for sne i dag (torsdag), men vi har fået lovning på, at det vil ske i morgen fredag.
Vi har desværre ikke fået et tidspunkt for hvornår det sker hos os.

------------------------------oOo--------------------------


Der er lavet aftale med grundejerforeningerne Sandheden og Villabyerne, at der torsdag formiddag vil blive foretaget snerydning af vores villaveje.

Men...
det påhviler stadig den enkelte grundejer, at holde vej og fortov ud for egen ejendom ryddet for sne og is, og evt. foretage glatførebekæmpelse!
Du læse mere om dine forpligtigelser som grundejer på Aarhus.dk

Århus Kommune gør endvidere opmærksom på, at uhindret adgang til affaldsbeholdere pga. sne og is gør, at disse ikke vil blive tømt.  

Bestyrelsen