Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
3/12 2023

Sneen falder og

sneploven kører ikke altid!

Det er sådan, at det påhviler den enkelte grundejer at holde vej og fortov ud for egen ejendom ryddet for sne og is.
Her kan du læse mere om dine forpligtigelser som grundejer Aarhus.dk

I tilfælde af kraftigt snefald, vil Grundejerforeningen dog sørge for, at stamvejen og stikvejene bliver ryddet for sne.

Århus Kommune gør endvidere opmærksom på, at uhindret adgang til affaldsbeholdere pga. sne og is gør, at disse ikke vil blive tømt.  

Bestyrelsen