Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
31/8 2023

Konstituering

Bestyrelsen har efter senest afholdte generalforsamling konstitueret sig.
Den nye bestyrelse

 

Kontingentforhøjelse
På seneste generalforsamling blev kontingentforhøjelse på kr. 300,- vedtaget.
Beløbet er ikke blevet opkrævet i forbindelse med seneste kontingent indbetaling og skal
derfor indbetales særskilt. Se vejledning.

 

Rotter

Bestyrelsen erfarer at der stadig observeres rotter i kvarteret.
Vi henstiller til at alle, om at være opmærksomme, og sikre at der ikke står affald,
foder og lignende der kan tiltrække rotterne.

Det er kommunen der skal kontaktes, hvis du ser spor efter rotter og det er også kommnunen der foretager rottebekæmpelse.
Link til kommnunens hjemmeside:
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/skadedyr-og-uoenskede-planter/rottebekaempelse/

Her kan du også læse hvordan du kan forebygge, anmelde og meget andet!

 

Bestyrelsen