Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
07/12 2015

Skattesag

På baggrund i det brev, som SKAT har fremsendt til de grundejere, som har Rafn & Søn til at føre deres sag, har Bestyrelsen haft kontakt til Rafn & Søn for at høre deres vurdering:

"Rafn og Søn har vurderet, at det ikke er muligt at klage sagen omhandlende
ekstraordinærgenoptagelse. Det er meget usikkert hvorvidt disse sager kan
vindes ved SKAT, og det er vores vurdering, at der ikke er grundlag for at
få genoptaget fradraget for tidligere år. Rafn & Søn vil derfor ikke klage
over det fremsendte afslag om ekstraordinærgenoptagelse. Såfremt vores
kunder ønsker, at vi alligevel skal føre sagen, vil det koste almindelig
honorarbetaling til vores jurister.   
Afslaget om ekstraordinærgenoptagelse betyder ene og alene, at der ikke
genoptages yderligere vurderingsår, end der allerede er behandlet ved SKAT
(eller højere instanser).

Jeres skattesag er dog ikke afsluttet, eftersom vi stadig kører på fradrag
for forbedringer og nedsættelse af grundværdien for ekstrafundering. Vi
afventer her en afgørelse fra SKAT (vores jurister klagede over
agterskrivelsen af 21. oktober 2015). Vi kan ikke spå om hvornår der vil
komme en afgørelse. Det er helt op til SKAT."

Fællesarealer

Der er nu blevet ryddet træer og buske i de 2 små fællesarealer, det har lysnet en del.  Det ret våde vejr vi har haft på det sidste, har gjort det vanskeligt, for at sige umuligt, at bruge de tunge maskiner, hvorfor arbejdet vil blive genoptaget i det tidlige forår, og det er bestyrelsens forventning, også udfra den tilbagemelding vi har fået fra anlægsgartneren, at arealer er færdige i løbet af foråret.

Kommunen har oplyst, at arealet ved Busvejen vil ligeledes blive afsluttet til foråret. 

Legeplads

Der er bestilt 2 nye vippedyr, i stedet for de 2 der var gået til, de vil blive monteret til foråret.

 

Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår.

Bestyrelsen