Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
2/9 2013

Gravearbejde

NRGI Fiber a/s vil i den kommende tid foretage nedgravning af fiberkabel i vores område.
Ansøgning og tegning kan ses her (åbner i separat vindue)

Det skal bemærkes, at der i ansøgningen står, at nedgravning vil ske i den østlige side af sidevejene. Dette er ikke tilfældet. Kommunen har svaret, at nedgravning vil ske i vestlig side, som angivet på tegningen.

Bestyrelsen