Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
18/4 2012

Fællesvejen

Bestyrelsen skal henstille til de grundejere, der har matrikel ud til fællesvejen Skæring Sandager, at foretage fjernelse af ukrudt o.a langs vejkanten, således at vejbelægningen ikke yderligere beskadiges.
 

Nyhedsmail

Hvis du vil modtage en email, når der ligger nyt på hjemmesiden, kan du tilmelde dig ved at sende
 
dit navn, husnummer og emailadresse

til nyhedsmail@skaeringsandager.dk

 

Bestyrelsen