Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
20/1 2010

Snerydning

Vinteren giver mulighed for sne og efterfølgende snerydning.

I henhold til Bekendtgørelse om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af gader, veje og pladser i Århus Kommune påhviler det den enkelte grundejer at holde vej og fortov ud for egen ejendom ryddet for sne og is.

I tilfælde af kraftigt snefald, vil Grundejerforeningen sørge for, at stamvejen og stikvejene bliver ryddet for sne.

Århus Kommune gør endvidere opmærksom på, at uhindret adgang til affaldsbeholdere pga. sne og is gør, at disse ikke vil blive tømt.  

Bestyrelsen