Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
7/2 2007

Indkaldelse til generalforsamling


Til alle medlemmer af grundejerforeningen Skæring Sandager Øst

Indkaldelse til generalforsamling

Tidspunkt:    Tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.30

Sted:             Skæring Kirke

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3) Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor (vedlagt)

4) Rettidigt indkomne forslag

  • Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til afstemning:

    Jf. vedtægternes § 11. Forslag om anvendelse af ca. 70.000 kr. til nedrivning af eksisterende legeplads samt opførelse af ny. Anlægsskitse præsenteres på generalforsamlingen. Investeringen finansieres ved anvendelse af 59.000 kr. af grundejerforeningens frie egenkapital samt 11.000 kr. fra det kommende års kontingentindbetaling.

5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt supplementer

  • På valg til bestyrelsen er Frands Hollænder (49) og Claus Haase (67) der begge er indstillet på genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af begge kandidater.
  • På valg til suppleant er Louise Birkemose (99), der ikke er villig til genvalg.

 7) Valg af to revisorer

  • På valg er Henrik Svendsen og Peter Øst. Bestyrelsen foreslår genvalg.

 8) Valg af en revisorsuppleant

  • På valg er Erling T. Paulsen. Bestyrelsen foreslår genvalg.

 9) Eventuelt

  • Forslag under eventuelt kan ikke sættes til afstemning.


Grundejerforeningen er vært med øl, vand og vin.

Bestyrelsen