Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
29/12 2006

Snerydning

Vinteren nærmer sig med hastige skridt, og dermed også muligheden for sne og efterfølgende snerydning.

Grundejerforeningen sørger for, at stamvejen og stikvejene bliver ryddet for sne.
I det omfang dette ikke er tilstrækkeligt, er den enkelte grundejer forpligtet til holde vej og fortov ud for egen ejendom ryddet for sne og is.

Århus Kommune gør endvidere opmærksom på, at uhindret adgang til affaldsbeholdere pga. sne og is gør, at disse ikke vil blive tømt.  

Bestyrelsen