Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
10/12 2006 Trafikforhold på Skæring Sandager og Skæring Hedevej

Etablering af vejbump på fællesvejen

Efter flere års debat om den høje fart på vores fællesvej, blev det på generalforsamlingen i februar 2006 besluttet, at anvende midler fra foreningens frie egenkapital til etablering af fartregulering på fællesvejen i et fælles projekt med de 2 øvrige grundejerforeninger og Skæring Lokalcenter. Den samlede investering forventes i henhold til foreliggende tilbud at udgøre i størrelsesordnen 65.000 – 70.000 kr., hvoraf vores anden udgør 44% eller omkring 30.000 kr.

Der henvises i det hele til tidligere udsendt referat fra åres generalforsamling og vedlagte anlægsskitse. Referatet fra generalforsamlingen kan findes på www.skaeringsandager.dk

Endelig etablering af fartdæmpningen kræver herefter, at forslaget vedtages på de øvrige grundejerforeningers generalforsamling, samt at kommunen vurderer at et kvalificeret flertal blandt alle husstande i de pågældende grundejerforeninger skriftligt har stemt for forslaget.

Det er derfor nødvendigt at opnå en tilkendegivelse fra den enkelte grundejer i området, om hvorvidt man er for eller imod en sådan fartdæmpning. Bestyrelsen vil derfor i december måned komme rundt og indsamle underskrifter i forbindelse hermed.

Trafikregulering på Skæring Hedevej

Vi har via vort samarbejde med de øvrige grundejerforeninger i området fået oplyst, at Trafik og Veje (Århus Kommune) i starten af 2007 vil se på mulighederne for at sikre de svage trafikanter, der kommer fra stierne i villaområdet syd for Skæring Hedevej, f.eks. i form af opsætning af forskudte bomme.

De vil samtidig se på udformningen af hellerne på Skæring Hedevej samt vurderer udformningen af en form for byport øst for busvejens tilslutning til Skæring Hedevej.

Vi ser frem til resultater heraf.

Bestyrelsen