Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
3/10 2006

Bioetanolanlæg ved Studstrup Værket

Bestyrelsen har behandlet en henvendelse fra en beboer angående etableringen af et bioetanolanlæg ved Studstrupværket.

Bestyrelsen vil ikke gå aktivt ind i debatten vedrørende de planer der er for etableringen af et bioetanolanlæg.

Men vi vil opfordre den enkelte beboer til selv at deltage i debatten.
Man kan læse mere og deltage i debatten på www.studstrup.dk


Bestyrelsen