Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
30/8 2006 Båndforsegling

Kære grundejere i Skæring Sandager

Som I kan se, har vi fået foretaget en båndforsegling af revnerne i vores vejnet. Ikke just det flotteste syn, men desværre en nødvendighed, hvis vi skal undgå stører skader på længere sigt.

Selv om vi for et par år siden fik lagt ny overfladebelægning (slidlag) på, må vi konstatere, at selve vejkonstruktionen er så ringe, at den fortsat giver revner i vejene.

Vi var blevet advaret af NCC som udlagde den nye belægning, men havde dog håbet på at kunne undgå disse reparationer nogle flere år en tilfældet er.
Som de fleste af jer vil huske, har vi ikke længere mulighed for at få kommunen til at deltage i omkostningerne, da de efter 10 års diskussion selv afsluttede sagen, med et engangsbeløb som kompensation for den dårlige konstruktion.

I fremtiden står vi selv for vedligeholdelsen, og må se i øjnene, at nye revner vil komme til. Vi håber dog, at den gennemførte båndforsegling kan forhindre nye skader de næste 2-3 år. Omkostningen for en båndforsegling ligger på ca. dkk 25.000,-.

Skulle I have spørgsmål til ovennævnte er I velkommen til at kontakte undertegnende.


På bestyrelsens vegne

Claus Haase
info@skaeringsandager.dk