Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
12/4 2006

Trafikforholdene

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra flere beboere, der gør opmærksom at farten på områdets veje ønsker at bestyrelsnen henstiller at til at farten, især på vores egne vej/stikveje, sættes ned.

Fra Bestyrelsens side kan vi kun slutte op om at alle tænker over hvor stærkt det lige er man kører på vores veje.

Vi henstiller også til at den enkelte beboer gør opmærksom på dette overfor gæster og andre besøgende.

Det skal være sådan, at alle, børn som voksne, kan færdes sikkert i vores område.

Har du iøvrigt tænkt over hvor meget længere tid det tager at køre 300 m med 30 km/t istedet for 40 km/t - 12 sekiundker - tankevækkende ikk'

Bestyrelsen