Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
1/3 2006

Vedtægtsændringer

På seneste generalforsamling blev bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §6, stk. 2 og §17 vedtaget.

Dette betyder, at indbetaling af kontingent til foreningen pr. 1/1 2007 kun kan ske via PBS  (betalingsservice), samtidig er betalingen ændret til én årlig indbetaling, dvs. at kontingnet for hele 2007 forfalder til betaling pr. 1/7 2007.

Hvis du har spørgsmål vedr. betalingsservice er du velkommen til at kontakte foreningens kasserer.

Bestyrelsen